งูไทปัน หนึ่งในงูพิษที่อันตรายที่สุดในโลก

งูไทปัน เป็นงูชนิดหนึ่งจัดอยู่วงศ์งูมีพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลก งูไทปัน เป็นงูพิษเขี้ยวหน้าที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Oxyuranus ซึ่งเป็นงูพิษที่อันตรายที่สุดและมีพิษร้าย

แรงที่สุดในโลก งูไทปันมีถิ่นกำเนิดในแถบหมู่เกาะไทปัน และเอเชีย-โอเชียเนีย ปัจจุบันกระจายสายพันธุ์อยู่มากในทวีปออสเตรเลีย

ซึ่งงูชนิดนี้มักอาศัยอยู่ตามซอกหินของพื้นที่ตอนกลางของประเทศซึ่งเป็นทะเลทราย นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ตามแหล่งที่อยู่อาศัย ชุมชนของมนุษย์ด้วย

งูไทปันจะขยายพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนโดยงูตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ 15 – 18 ฟอง ตัวงูมีลำตัวสีเขียวปนน้ำตาล ลำตัวมีจุดดำเล็กๆตามตัว ลำตัวยาว 2 – 3 เมตร ตัวโตเต็มวัย

อาจยาวถึง 3.8 เมตร

งูไทปัน

งูไทปัน

งูไทปัน เป็นงูพิษที่ร้ายแรงและอันตรายที่สุดในโลก นอกจากนี้แล้วมันเป็นงูพิษที่เป็นที่รู้จักของชาวออสเตรเลียอย่างกว้างขวาง

พิษของมันจัดว่ารุนแรงมากกว่าพิษของงูเห่าถึง 50 เท่า และพิษของงูจงอางถึง 60 เท่า พิษเพียงน้อยนิดสามารถฆ่ามนุษย์ได้ถึง 100 คน ซึ่งเชื่อว่า

พิษที่ร้ายแรงของงูไทปันนั้นอาจเพราะสัญชาตญาณการฆ่าที่ไม่ต้องเปลืองแรงมากเพียงฉกแล้วปล่อยพิษเหยื่อก็จะตายอย่างรวดเร็ว ภายในพิษประกอบด้วยสารที่

ทำลายระบบประสาท, ระบบกล้ามเนื้อและระบบของเลือด เช่น สารนิวโรท็อกซิน ทำลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อ, โปรตีนโปรโคอะกูเลนท์ ทำลายระบบการแข็งตัว

ของเลือดทำให้แผลที่ถูกกัดนั้นเลือดไม่หยุดไหล และสารไมโทซิน ทำลายระบบกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกกัดจะเสียชีวิตภายใน 1 ชั่วโมง นอกจากนี้แล้ว

งูไทปัน ยังถกจำแนกออก 3 ชนิดคือ งูไทปัน, งูไทปันธรรมดา และงูไทปันโพ้นทะเล ซึ่งล้วนเป็นชนิดที่มีพิษร้ายแรง

แม้ว่างูไทปันจะเป็นงูพิษร้ายแรงแต่เป็นงูที่มีนิสัยขี้อายและมักหลบหนีทันทีเมื่อเจอมนุษย์ โดยจะฉกกัดเนื่องจากป้องกันตัวเท่านั้น