ซาลาแมนเดอร์ สุดยอดสัตว์แปลกหายากและสวยงาม

ซาลาแมนเดอร์ (Salamanders) เป็นสัตว์เลื้อนคลานประเภทสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก หรือ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซาลาแมนเดอร์ เป็นสัตว์แปลกและจัดว่าเป็นสัตว์ที่มีสายพันธุ์มายาวนาน

และเป็นสัตว์หายาก ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่บริเวณถ้ำลึก ซาลาแมนเดอร์ ปัจจุบันกระจายอยู่แถบพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเช่น ทางตะวันออกของจีน, รัสเซียตอนกลาง, มองโกล

เลีย, ยุโรป, อเมริกาเหนือ, อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ซึ่งมีทั้งหมดราว 68 สกุลและ 580 ชนิด ซาลาแมนเดอร์ มีลักษณะคล้ายกับจิ้งจก และมีขนาดเล็ก, ใหญ่

ตามแต่สายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือ ซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีน ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซาลาแมนเดอร์ มีลักษณะลำตัวสั้น มีกล้ามเนื้อลำตัว

มีขา 2 คู่ ปลายหางมีลักษณะเป็นแพไว้ใช้ว่ายน้ำ ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในน้ำใส ตามซอกหินและสาหร่ายน้ำ

ซาลาแมนเดอร์

ซาลาแมนเดอร์

ซาลาแมนเดอร์ จัดว่ามีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือ เป็นสัตว์ที่ไม่มีหูทั้งสองข้างและได้ยินเสียงโดยการใช่้ส่วนที่เรียกว่ากระดูกคอลิวเมลลา

ซึ่งเป็นกระดูกอ่อนส่วนที่เชื่อมต่อกับหูชั้นในสุดภายในลำตัว ซึ่งทำให้ได้ยินเสียงได้กล่าว ลำตัวของซาลาแมนเดอร์ มีลักษณะเป็นเมือกลื่นๆไม่มีเกร็ด

บางชนิดเมือกมีพิษใช้เพื่อป้องกันตัวจากนักล่า ซึ่งพิษที่เมือกของซาลาแมนเดอร์นั้นนอกจากใช้เพื่อป้องกันตัวแล้ว เมือกยังสังเคราะห์เป็นฟีโรโมนเพื่อดึงดูเพศตรงข้าม

ในฤดูผสมพันธุ์ด้วย ซาลาแมนเดอร์ จัดว่าเป็นสัตว์สายพันธุ์หนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคจูแรสซิกและสามารถรอดชีวิตจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ได้

โดยในปัจจุบันเชื่อซาลาแมนเดอร์ บางชนิดเสี่ยงต่อการคุกคามเนื่องจากเป็นสัตว์แปลก แต่บางชนิดมีความเสี่ยงต่ำ สำหรับซาลาแมนเดอร์

ในประเทศไทยพบในอีกสายพันธุ์หนึ่งคือ เขียดงู