นกอินทรีย์ เจ้าเวหานักล่าแห่งท้องฟ้า

นกอินทรีย์ เป็นนกขนาดใหญ่ประเภทนกล่าเหยื่ออยู่ในวงศ์สกุล Accipitridae และมีวงศ์สกุลย่อยต่างๆมากมายซึ่งสกุล Harpagornis สูญพันธุ์ไปแล้ว

นกอินทรีย์เป็นนกล่าเหยื่อขนาดใหญ่สามารถพบได้เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกและพบมากในแถบแอฟริกา นอกจากนี้นกอินทรีย์ยังจัดอยู่ประเภทเดียวกับ เหยี่ยว

ซึ่งอินทรีย์มีโครงสร้างและกายภาพร่างกายที่แข็งแรงมาก โดยเฉพาะกรงเล็บที่คมกริบไว้คอนดักจับเหยื่อ ขนาดปีกที่แผ่ขยาย ปลายปีกแหลม

และจะงอยปากที่แหลมคม ซึ่งอินทรย์จะล่าเหยื่อขนาดเล็กเป็นอาหาร ได้แก่ หนู, กระต่าย, งู, ปลา รวมถึงนกขนาดเล็กกว่าด้วย นอกจากนี้ความสามารถของอินทรีย์คือ

สายตาที่คมกริบ สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลซึ่งใช้ในการล่าเหยื่อ สามารถบินโฉบเหยื่อได้ด้วยความสูงในระดับ 1,200 เมตรได้สบายๆ

ทำให้นกอินทรีย์จัดว่าเป็นสัตว์ที่มีสายตาดีที่สุดในโลกด้วย นอกจากนี้แล้วยังถูกจัดว่าเป็นสัตว์ปีกที่มีอายุยืนถึง 70 ปี ซึ่งเป็นนกที่อายุยืนที่สุดในโลกด้วย

นกอินทรีย์

นกอินทรีย์

นกอินทรีย์ เป็นนกที่ชอกการใช้ชีวิตในพื้นที่สูง โดยการทำรังชอบการทำรังบริเวณซอกผาหรือต้นไม้สูงส่วนใหญ่ชอบการทำรังบนหน้าผามากกว่า

และออกไข่ครั้งละประมาณ 1 – 2 ฟอง นกอินทรีย์กระจายตามทุกพื้นที่ทั่วโลก ยกเว้นแถบแอนตาร์กติก และ แอนตาร์กติกา สำหรับประเทศไทยพบได้ 4 ชนิดคือ

อินทรีทะเลปากขาว, อินทรีทะเลหัวนวล, อินทรีดำ, อินทรีปีกลาย

นกอินทรีย์จัดว่าเป็นนกที่น่าเกรงขามและมีการใช้แทนเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ นอกจากนี้นกอินทรีย์ยังปรากฏในเทพนิยาย, วรรณคดีของไทย เช่น

ครุฑ สัตว์ในวรรณคดีที่มีลักษณะครึ่งหนึ่งเป็นนกอินทรีย์ โดยราชการไทยจะใช้ตราครุฑเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วย