เขียดงู สัตว์แปลกสายพันธุ์เดียวกับซาลาแมนเดอร์

เขียดงู เป็นสัตว์เลื้อยคลาน ประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำ จำอยู่ในวงศ์สกุลเดียวกับ ซาลาแมนเดอร์ และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Apoda เขียดงู จัดว่าเป็นสัตว์แปลกที่มีลักษณะ

คล้ายงู รูปร่างโดยรวมแล้วลำตัวยาวคล้ายงูหรือปลาไหล ไม่มีเกร็ด ส่วนใบหน้าและลำตัวคล้ายกับงูงวงช้าง เขียดงูเป็นสัตว์ที่อาศัยในพื้นที่ชื้นเช่น โพรงดิน และบริเวณ

ลำธารในป่าลึกสามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก เขียดงูถูกจัดว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตเนื่องจากสายพันธุ์ของมันถือกำเนิดขึ้นในยุคจูราสซิกตอนปลาย

ซึ่งในปัจจุบันเขียดงูมีทั้งสิ้นราว 9 วงศ์สกุล และอีก 200 ชนิดที่ถูกค้นพบ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามพื้นที่เขตร้อน บริเวณเส้นศูนย์สูตร เช่น อเมริกาใต้,

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, แอฟริกา, อินเดีย, อเมริกากลาง สำหรับประเทศไทยพบเพียง 1 ชนิดคือ เขียดงูเกาะเต่า

เขียดงู

เขียดงู

เขียดงู ลักษณะทั่วไป มีลำตัวเรียวยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร มีตาขนาดเล็กและมีหนังหุ้มกระดูกภายใน ซึ่งหนังมีลักษณะเลื่อมๆ มันๆ

บางชนิดมีเกล็ดตามลำตัวคล้ายงู ส่วนใหญ่เขียดงูบางชนิดมีปอดข้างซ้ายใช้หายใจใต้น้ำ บางชนิดไม่มีปอด เขียดงูจัดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังโดยกระดูกจะยึดติด

ตั้งแต่หัวจนถึงหาง ลำตัวส่วนใหญ่เป็นปล้องๆ บางชนิดมีหนวดบริเวณจมูก เขียดงูส่วนใหญ่นั้นจะออกลูกเป็นตัวแต่มีบางชนิดออกไข่โดยตัวเมียมีหน้าที่เฝ้าไข่

บางชนิดมีขากรรไกรแข็งแรงใช้ป้องกันศัตรู เขียดงูจัดว่าเป็นสัตว์แปลกและนิยมเลี้ยงในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบสัตว์แปลก

สำหรับในประเทศไทย เขียดงู เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและจัดว่าผิดกฏหมายหากมีการนำเข้าและนำมาเลี้ยง ซึ่งพบมากบริเวณเกาะเต่าของไทย