เสือดาวหิมะ สัตว์นักล่าแห่งเทือกเขาสูง

เสือดาวหิมะ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในสกุลเดียวกับ เสือดาวธรรมดา มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Panthera uncia ปัจจุบันถูกจำแนกออกเป็น 2 ชนิดย่อย

เสือดาวหิมะจัดว่ามีลักษณะคล้ายกับเสือดาวทั่วไปแตกต่างกันอย่างหนึ่งคือมีขนหนาและมีหางยาวฟูที่ปลายหาง อาศัยอยู่ตามพื้นที่เทือกเขาสูงระดับ 4,000 เมตรขึ้นไป

พบมากแต่แถบเทือกเขาหิมาลัย เช่น เช่น มองโกเลีย, ภูฐาน, ทิเบต, จีน, อัฟกานิสถาน, รัสเซีย, อินเดีย, เนปาล ซึ่งเสือดาวหิมะจัดว่าเป็นสัตว์ที่ลึกลับและหายาก

รวมถึงยังเสี่ยงต่อการถูกคุกคามจากมนุษย์ด้วย เสือดาวหิมะโตเต็มวัย ตัวผู้มีขนาดลำตัวที่ 95 – 135 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร หนักประมาณ 50 – 58 กิโลกรัม

ตัวเมียมีน้ำหนักประมาณ 38 – 45 กิโลกรัม โดยตัวเมียจะออกลูกครั้งละ 1 – 2 ตัวลำ โดยทั่วไปเสือดาวหิมะมีลักษณะเหมือนกับเสือดาวธรรมดาทุกประการ

เสือดาวหิมะ

เสือดาวหิมะ

แตกต่างแต่ขนหนากว่าและลายดอกสีดำ ซึ่งเสือดาวธรรมดาจะมีลายดอกดำหนากว่าและมากกว่า สำหรับเสือดาวหิมะจะมีลายดอกดำห่างและจางกว่า รวมถึงอุ้งเท้าหนา

กว่าด้วย เสือดาวหิมะมีนิสัยขี้อายและมักหลบหนีเหมือนเจอมนุษย์ และเป็นสัตว์สันโดษมักอยู่ตัวเดียวมากกว่าอยู่เป็นฝูงแต่จะอยู่รวมกันในช่วงฤดูผสมพันธุ์ชอบล่าใน

เวลาพลบค่ำ ถึงกลางคืน ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ของเสือดาวหิมะก็คล้ายๆกับเสือดาวทั่วไปคือ แพะ แกะ สัตว์ขนาดเล็กๆ

เสือดาวหิมะตอนกลางวันจะหลบอยู่ตามถ้ำและรังของแร้งดำหิมาลัย นอกจากนี้แล้วเสือดาวหิมะจัดว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดในการล่าเหยื่อ เช่น จะใช้วิธีกลิ้งหินจากเขาเพื่อ

ตบตาแพะให้เข้าใจผิดว่าหินตกลงมาเกิดจากลม จากนั้นก็จะจูโจมเหยื่อทันที