Category: สัตว์ขาปล้อง

กิ้งกือมังกรสีชมพู สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบ

กิ้งกือมังกรสีชมพู (Shocking pink millipede)เป็นชื่อของกิ้งกือชนิดหนึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Desmoxytes purpurosea กิ้งกือมังกรสีชมพู เป็นสัตว์ที่จัดอยู่ใน ไฟลัม Arthropoda ชนิดของสัตว์ขาปล้อง กิ้งกือมังกรสีชมพูเป็นสัตว์ที่ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยนักสำรวจชาวไทยในกลุ่ม siamensis.org ได้มีการถ่ายภาพสัตว์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในประเทศไทยและส่งให้ทางผู้เชี่ยวชาญ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และคณะ ซึ่งก็เดินทางไปยังพื้นที่ที่ค้นพบคือ ป่าเขาหินปูนแถบภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างของไทย พบสัตว์ชนิดนี้และนำตัวอย่างไปตรวจสอบ พบว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในวงศ์สปีซีส์เดียวกับกิ้งกือ จึงถูกตั้งชื่อสัตว์ดังกล่าวว่า กิ้งกือมังกรสีชมพู เนื่องจากลักษณะลำตัวมีสีชมพูสดใสทั้งตัวแบบช็อกกิ้งพิ้งค์ กิ้งกือมังกรสีชมพู บริเวณลำตัวมีปุ่มหนามยื่นจากลำตัวคล้ายหนวดมังกร และมีขาใต้ลำตัว จากการศึกษากิ้งกือชนิดนี้จัดว่าเป็นกิ้งกือขนาดเล็กโดยตัวเต็มวัยมีความยาว 7 – 8 เซนติเมตรมี ปล้องลำตัวประมาณ 25 – 40 ปล้องและมีขาจำนวน 50 – 80 ขา กิ้งกือมังกรสีชมพู จัดว่าเป็นกิ้งกือชนิดใหม่และชนิดเดียวที่พบในประเทศไทย และจัดว่าเป็นสัตว์สปีชีส์ใหม่ที่ถูกค้นพบแห่งแรกของโลก นอกจากนี้ยังพบว่ากิ้งกือมังกรสีชมพูยังมีสารพิษบริเวณหนามของมัน ซึ่งเป็นสารพิษประเภทไซยาไนด์ ซึ่งใช้ป้องกันตัวจากศัตรูตามธรรมชาติ โดยเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูนี้พบได้มากที่สุดในเขตอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี แม้ว่าตอนนี้การศึกษาเจ้ากิ้งกือชนิดนี้จะมีข้อมูลและรายละเอียดไม่มากพอ แต่มันถูกจัดให้เป็น 1

ทารันทูล่า แมงมุมยักษ์ซากดึกดำบรรพ์

ทารันทูล่า เป็นชื่อของแมงมุมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในประเภทสัตว์ขาปล้อง นอกจากนี้ชื่อของ ทารันทูล่า ยังถูกเรียกชื่ออื่นๆอีกเช่น บึ้ง, กำบึ้ง แมงมุมทารันทูล่า จัดว่าเป็นแมงมุมสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการมายาวนานถึง 300 ล้านปีมาแล้วในช่วงยุค ดีโวเนียน จัดว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ของร่างกายมากนักหรือน้อยมาก ทารันทูล่า เป็นแมงมุมที่มีพิษแต่เป็นพิษอ่อนซึ่งมีทำให้มนุษย์เสียชีวิตแต่มีเขี้ยวขนาดใหญ่ 2 ซี โดยทั่วไปทารันทูร่ามีลักษณะเหมือน กับแมงมุมขาปล้องทั่วไป กระจายอยู่ตามพื้นที่ป่าดิบชื้น สามารถพบได้เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกยกเว้นแถบขั้วโลก นอกจากนี้แมงมุมทารันทูล่ายังถูกจัดว่าเป็นแมงมุมที่ใหญ่ ที่สุดในโลกด้วย โตเต็มวัยมีขนาด 33 เซนติเมตร และสามารถมีชีวิตนานกว่าแมงมุมชนิดอื่นคือ 20 ปี ทารันทูล่า ทารันทูล่า ชอบอาศัยอยู่บริเวณต้นไม้และโพรงดิน ซึ่งแมงมุมชนิดนี้เป็นแมงมุมที่ค่อนข้างรักความสะอาดมากโดยโพรงดินนั้นมีความสะอาดหากมีเศษไม้หรือเศษดินใน โพรงดินจะคาบชิ้นส่วนเหล่านั้นออกมาในโพรงทันที สิ่งที่สังเกตโพรงดินของทารันทูล่าง่ายๆคือมีใยแมงมุมรอบโพรงและโพรงมีขนาดประมาณ 35 – 40 เซนติเมตร ทารันทูล่าจัดว่าเป็นแมงมุมที่รักความสะอาดและรักความสวยงาม รวมถึงเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงเป็นแปลกด้วย นอกจากนี้แล้วทารันทูล่ายังเป็นอาหารของมนุษย์อีกด้วย ซึ่งคนไทยเรียกทารันทูล่าว่า บึ้ง ส่วนใหญ่จะนิยมจับบึ้งมาทำเป็นอาหาร ซึ่งในประเทศไทยพบทารันทูล่าจำนวน 4 ชนิดคือ บึ้งดำ, บึ้งสีน้ำเงิน, บึ้งลายหรือบึ้งม้าลาย และ บึ้งสีน้ำตาล ปัจจุบันมีการพบแมงมุมทารันทูล่ากว่า