Category: สัตว์เลี้ยงด้วยนม

แมวดาว แมวป่าที่สวยงามและหายาก

แมวดาว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวกับแมวบ้าน และแมวทั่วไป แต่ แมวดาว เป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยในพื้นที่ป่าแต่ไม่ใช้ป่าลึกเป็นสัตว์ที่มีความว่องไวรวมถึงมี ลักษณะคล้ายกับแมวทั้งหมด ลักษณะเด่นของแมวดาวนั้นคือลักษณะของขนที่มีสีน้ำตาลอมเทาและมีจุดดำตามลำตัวคล้ายกับเสือดาว มีหางยาวฟู บริเวณท้องมีสีขาวนวล ลำตัวโดยทั่วไปมีขนาดโตเต็มวัยมีความยาวตั้งแต่หัวถึงหาง 44 – 55 เซนติเมตร หนัก 5 กิโลกรัม ซึ่งตัวผู้จะมีลำตัวใหญ่กว่าตัวเมีย แมวดาวจัดว่าเป็นแมวที่มีความสวยงามแต่ทว่าแมวดาวจัดว่าเป็นสัตว์ป่า โดยกระจายอยู่ตามพื้นที่ของทวีปเอเชีย เช่น เอเชียตะวันออก, เอเชียใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับประเทศไทยพบได้ในพื้นที่ป่าแถบทุกพื้นที่ของประเทศ แมวดาว แมวดาวเป็นแมวที่กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็วรวมถึงไม่ถึงขั้นถูกล่าโดยมนุษย์จึงทำให้มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งบางประเทศจะให้แมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง นอกจากนี้แล้วแมวดาวยังสามารถปรับตัวได้ในทุกสภาพของพื้นที่ของพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ชอบอาศัยตามพื้นที่ป่าใกล้ ชุมชน ชอบออกหากินในเวลากลางคืนและจับหนูป่า, สัตว์ขนาดเล็ก และสัตว์เลื้อยคลานเป็นอาหาร แมวดาวเป็นสัตว์ที่รักสันโดษเหมือนแมวทั่วไป ชอบอาศัยและล่าตามลำพัง ยกเว้นจะอยู่รวมกันในช่วงฤดูผสมพันธุ์ โดยตัวเมียจะตั้งท้อง 60 – 72 วัน ออกลูกครั้งละ 2 – 5 ตัว แมวดาวถือว่าเป็นแมวที่มีความสวยงามมากซึ่งมีการนำแมวดาวมาผสมข้ามสายพันธุ์กับแมวบ้าน ซึ่งจะได้ลูกแมวสายพันธุ์ทาง ซึ่งเรียกสายพันธุ์ใหม่ว่า แมวเบงกอล ซึ่งสามารถนำมาเลี้ยงได้ แมวดาวนั้นจะมีอายุได้ประมาณ 10 –

เสือดาวหิมะ สัตว์นักล่าแห่งเทือกเขาสูง

เสือดาวหิมะ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในสกุลเดียวกับ เสือดาวธรรมดา มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Panthera uncia ปัจจุบันถูกจำแนกออกเป็น 2 ชนิดย่อย เสือดาวหิมะจัดว่ามีลักษณะคล้ายกับเสือดาวทั่วไปแตกต่างกันอย่างหนึ่งคือมีขนหนาและมีหางยาวฟูที่ปลายหาง อาศัยอยู่ตามพื้นที่เทือกเขาสูงระดับ 4,000 เมตรขึ้นไป พบมากแต่แถบเทือกเขาหิมาลัย เช่น เช่น มองโกเลีย, ภูฐาน, ทิเบต, จีน, อัฟกานิสถาน, รัสเซีย, อินเดีย, เนปาล ซึ่งเสือดาวหิมะจัดว่าเป็นสัตว์ที่ลึกลับและหายาก รวมถึงยังเสี่ยงต่อการถูกคุกคามจากมนุษย์ด้วย เสือดาวหิมะโตเต็มวัย ตัวผู้มีขนาดลำตัวที่ 95 – 135 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร หนักประมาณ 50 – 58 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ำหนักประมาณ 38 – 45 กิโลกรัม โดยตัวเมียจะออกลูกครั้งละ 1 – 2 ตัวลำ โดยทั่วไปเสือดาวหิมะมีลักษณะเหมือนกับเสือดาวธรรมดาทุกประการ เสือดาวหิมะ แตกต่างแต่ขนหนากว่าและลายดอกสีดำ ซึ่งเสือดาวธรรมดาจะมีลายดอกดำหนากว่าและมากกว่า สำหรับเสือดาวหิมะจะมีลายดอกดำห่างและจางกว่า

คาปิบาร่า หนูยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คาปิบาร่า เป็นชื่อของสัตว์ในตระกูลเดียวกับหนู ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คาปิบาร่า จัดว่าเป็นหนูที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นหนูในวงศ์สกุลเดียวกับหนูตะเภา มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้กระจายอยู่ตามพื้นที่ของป่าอเมซอน และอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ คาปิบาร่า เป็นหนูที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามและเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสัตว์ชนิดอื่นๆ ชอบอาศัยเป็นฝูงประมาณ 15 – 20 ตัว หรืออาจจะพบมากถึง 100 ตัวต่อฝูงก็ได้ จากการศึกษาประเภทของคาปิบาร่านั้นพบว่าในโมเลกุลของมันนั้นมีความสัมพันธ์กับ Hydrochoerus และ Kerodon ซึ่งเป็นชนิดโมเลกุลในหนูซึ่งเป็นสัตว์ฟันแทะ ดังนั้นแล้วคาปิบาร่าจึงจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนู คาปิบาร่า คาปิบาร่า มีลักษณะลำตัวป้อมยาว 40 -45 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลและแข็ง หูสั้น ไม่มีหาง มีพังผืดที่เท้า มีฝันหน้า 2 ซี่ ยาว 1 – 2 นิ้ว จัดว่าเป็นสัตว์ฝันแทะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลำตัวโดยทั่วไปของคาปิบาร่านั้นคล้ายกับหนูตะเภา  เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่รวมเป็นฝูงชอบใช้ชีวิตอยู่ตามพื้นที่ของหญ้าแห้ง บ้างก็ขุดดิน นอกจากนี้แล้วคาปิบาร่ายังชอบการว่ายน้ำ สามารถว่ายน้ำได้เก่ง บางครั้งเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำมากซึ่งคาปิบาร่าชอบการแช่น้ำตลอดวันหรือแม้แต่การขับถ่าย คาปิบาร่าชอบอาหารพวกพืชและหญ้าแห้ง รวมถึงผลไม้ทุกชนิดในป่า พูดง่ายๆว่าคาปิบาร่าสามารถกินอาหารประเภทพืชได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งคาปิบาร่าสามารถกินพวกเปลือกไม้อ่อนๆ หญ้าแห้งก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดีมาก เนื่องจากคาปิบาร่านั้นเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในวงจรอาหารของมนุษย์ทำให้มีความเสี่ยงสูญพันธุ์ต่ำและการกระจายสามารถกระจายได้มาก