งูไทปัน เป็นงูชนิดหนึ่งจัดอยู่วงศ์งูมีพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลก งูไทปัน เป็นงูพิษเขี้ยวหน้าที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Oxyuranus ซึ่งเป็นงูพิษที่อันตรายที่สุดและมีพิษร้าย แรงที่สุดในโลก งูไทปันมีถิ่นกำเนิดในแถบหมู่เกาะไทปัน และเอเชีย-โอเชียเนีย ปัจจุบันกระจายสายพันธุ์อยู่มากในทวีปออสเตรเลีย ซึ่งงูชนิดนี้มักอาศัยอยู่ตามซอกหินของพื้นที่ตอนกลางของประเทศซึ่งเป็นทะเลทราย นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ตามแหล่งที่อยู่อาศัย ชุมชนของมนุษย์ด้วย งูไทปันจะขยายพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนโดยงูตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ 15 – 18 ฟอง ตัวงูมีลำตัวสีเขียวปนน้ำตาล ลำตัวมีจุดดำเล็กๆตามตัว ลำตัวยาว 2 – 3 เมตร ตัวโตเต็มวัย อาจยาวถึง 3.8 เมตร งูไทปัน งูไทปัน เป็นงูพิษที่ร้ายแรงและอันตรายที่สุดในโลก นอกจากนี้แล้วมันเป็นงูพิษที่เป็นที่รู้จักของชาวออสเตรเลียอย่างกว้างขวาง พิษของมันจัดว่ารุนแรงมากกว่าพิษของงูเห่าถึง 50 เท่า และพิษของงูจงอางถึง 60 เท่า พิษเพียงน้อยนิดสามารถฆ่ามนุษย์ได้ถึง 100 คน ซึ่งเชื่อว่า พิษที่ร้ายแรงของงูไทปันนั้นอาจเพราะสัญชาตญาณการฆ่าที่ไม่ต้องเปลืองแรงมากเพียงฉกแล้วปล่อยพิษเหยื่อก็จะตายอย่างรวดเร็ว ภายในพิษประกอบด้วยสารที่ ทำลายระบบประสาท, ระบบกล้ามเนื้อและระบบของเลือด เช่น สารนิวโรท็อกซิน ทำลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อ, โปรตีนโปรโคอะกูเลนท์ ทำลายระบบการแข็งตัว ของเลือดทำให้แผลที่ถูกกัดนั้นเลือดไม่หยุดไหล และสารไมโทซิน ทำลายระบบกล้ามเนื้อ