Tag: ซากดึกดำบรรพ์

ทารันทูล่า แมงมุมยักษ์ซากดึกดำบรรพ์

ทารันทูล่า เป็นชื่อของแมงมุมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในประเภทสัตว์ขาปล้อง นอกจากนี้ชื่อของ ทารันทูล่า ยังถูกเรียกชื่ออื่นๆอีกเช่น บึ้ง, กำบึ้ง แมงมุมทารันทูล่า จัดว่าเป็นแมงมุมสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการมายาวนานถึง 300 ล้านปีมาแล้วในช่วงยุค ดีโวเนียน จัดว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ของร่างกายมากนักหรือน้อยมาก ทารันทูล่า เป็นแมงมุมที่มีพิษแต่เป็นพิษอ่อนซึ่งมีทำให้มนุษย์เสียชีวิตแต่มีเขี้ยวขนาดใหญ่ 2 ซี โดยทั่วไปทารันทูร่ามีลักษณะเหมือน กับแมงมุมขาปล้องทั่วไป กระจายอยู่ตามพื้นที่ป่าดิบชื้น สามารถพบได้เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกยกเว้นแถบขั้วโลก นอกจากนี้แมงมุมทารันทูล่ายังถูกจัดว่าเป็นแมงมุมที่ใหญ่ ที่สุดในโลกด้วย โตเต็มวัยมีขนาด 33 เซนติเมตร และสามารถมีชีวิตนานกว่าแมงมุมชนิดอื่นคือ 20 ปี ทารันทูล่า ทารันทูล่า ชอบอาศัยอยู่บริเวณต้นไม้และโพรงดิน ซึ่งแมงมุมชนิดนี้เป็นแมงมุมที่ค่อนข้างรักความสะอาดมากโดยโพรงดินนั้นมีความสะอาดหากมีเศษไม้หรือเศษดินใน โพรงดินจะคาบชิ้นส่วนเหล่านั้นออกมาในโพรงทันที สิ่งที่สังเกตโพรงดินของทารันทูล่าง่ายๆคือมีใยแมงมุมรอบโพรงและโพรงมีขนาดประมาณ 35 – 40 เซนติเมตร ทารันทูล่าจัดว่าเป็นแมงมุมที่รักความสะอาดและรักความสวยงาม รวมถึงเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงเป็นแปลกด้วย นอกจากนี้แล้วทารันทูล่ายังเป็นอาหารของมนุษย์อีกด้วย ซึ่งคนไทยเรียกทารันทูล่าว่า บึ้ง ส่วนใหญ่จะนิยมจับบึ้งมาทำเป็นอาหาร ซึ่งในประเทศไทยพบทารันทูล่าจำนวน 4 ชนิดคือ บึ้งดำ, บึ้งสีน้ำเงิน, บึ้งลายหรือบึ้งม้าลาย และ บึ้งสีน้ำตาล ปัจจุบันมีการพบแมงมุมทารันทูล่ากว่า

เขียดงู สัตว์แปลกสายพันธุ์เดียวกับซาลาแมนเดอร์

เขียดงู เป็นสัตว์เลื้อยคลาน ประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำ จำอยู่ในวงศ์สกุลเดียวกับ ซาลาแมนเดอร์ และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Apoda เขียดงู จัดว่าเป็นสัตว์แปลกที่มีลักษณะ คล้ายงู รูปร่างโดยรวมแล้วลำตัวยาวคล้ายงูหรือปลาไหล ไม่มีเกร็ด ส่วนใบหน้าและลำตัวคล้ายกับงูงวงช้าง เขียดงูเป็นสัตว์ที่อาศัยในพื้นที่ชื้นเช่น โพรงดิน และบริเวณ ลำธารในป่าลึกสามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก เขียดงูถูกจัดว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตเนื่องจากสายพันธุ์ของมันถือกำเนิดขึ้นในยุคจูราสซิกตอนปลาย ซึ่งในปัจจุบันเขียดงูมีทั้งสิ้นราว 9 วงศ์สกุล และอีก 200 ชนิดที่ถูกค้นพบ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามพื้นที่เขตร้อน บริเวณเส้นศูนย์สูตร เช่น อเมริกาใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, แอฟริกา, อินเดีย, อเมริกากลาง สำหรับประเทศไทยพบเพียง 1 ชนิดคือ เขียดงูเกาะเต่า เขียดงู เขียดงู ลักษณะทั่วไป มีลำตัวเรียวยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร มีตาขนาดเล็กและมีหนังหุ้มกระดูกภายใน ซึ่งหนังมีลักษณะเลื่อมๆ มันๆ บางชนิดมีเกล็ดตามลำตัวคล้ายงู ส่วนใหญ่เขียดงูบางชนิดมีปอดข้างซ้ายใช้หายใจใต้น้ำ บางชนิดไม่มีปอด เขียดงูจัดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังโดยกระดูกจะยึดติด ตั้งแต่หัวจนถึงหาง ลำตัวส่วนใหญ่เป็นปล้องๆ บางชนิดมีหนวดบริเวณจมูก เขียดงูส่วนใหญ่นั้นจะออกลูกเป็นตัวแต่มีบางชนิดออกไข่โดยตัวเมียมีหน้าที่เฝ้าไข่