ทารันทูล่า เป็นชื่อของแมงมุมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในประเภทสัตว์ขาปล้อง นอกจากนี้ชื่อของ ทารันทูล่า ยังถูกเรียกชื่ออื่นๆอีกเช่น บึ้ง, กำบึ้ง แมงมุมทารันทูล่า จัดว่าเป็นแมงมุมสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการมายาวนานถึง 300 ล้านปีมาแล้วในช่วงยุค ดีโวเนียน จัดว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ของร่างกายมากนักหรือน้อยมาก ทารันทูล่า เป็นแมงมุมที่มีพิษแต่เป็นพิษอ่อนซึ่งมีทำให้มนุษย์เสียชีวิตแต่มีเขี้ยวขนาดใหญ่ 2 ซี โดยทั่วไปทารันทูร่ามีลักษณะเหมือน กับแมงมุมขาปล้องทั่วไป กระจายอยู่ตามพื้นที่ป่าดิบชื้น สามารถพบได้เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกยกเว้นแถบขั้วโลก นอกจากนี้แมงมุมทารันทูล่ายังถูกจัดว่าเป็นแมงมุมที่ใหญ่ ที่สุดในโลกด้วย โตเต็มวัยมีขนาด 33 เซนติเมตร และสามารถมีชีวิตนานกว่าแมงมุมชนิดอื่นคือ 20 ปี ทารันทูล่า ทารันทูล่า ชอบอาศัยอยู่บริเวณต้นไม้และโพรงดิน ซึ่งแมงมุมชนิดนี้เป็นแมงมุมที่ค่อนข้างรักความสะอาดมากโดยโพรงดินนั้นมีความสะอาดหากมีเศษไม้หรือเศษดินใน โพรงดินจะคาบชิ้นส่วนเหล่านั้นออกมาในโพรงทันที สิ่งที่สังเกตโพรงดินของทารันทูล่าง่ายๆคือมีใยแมงมุมรอบโพรงและโพรงมีขนาดประมาณ 35 – 40 เซนติเมตร ทารันทูล่าจัดว่าเป็นแมงมุมที่รักความสะอาดและรักความสวยงาม รวมถึงเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงเป็นแปลกด้วย นอกจากนี้แล้วทารันทูล่ายังเป็นอาหารของมนุษย์อีกด้วย ซึ่งคนไทยเรียกทารันทูล่าว่า บึ้ง ส่วนใหญ่จะนิยมจับบึ้งมาทำเป็นอาหาร ซึ่งในประเทศไทยพบทารันทูล่าจำนวน 4 ชนิดคือ บึ้งดำ, บึ้งสีน้ำเงิน, บึ้งลายหรือบึ้งม้าลาย และ บึ้งสีน้ำตาล ปัจจุบันมีการพบแมงมุมทารันทูล่ากว่า