กิ้งกือมังกรสีชมพู (Shocking pink millipede)เป็นชื่อของกิ้งกือชนิดหนึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Desmoxytes purpurosea กิ้งกือมังกรสีชมพู เป็นสัตว์ที่จัดอยู่ใน ไฟลัม Arthropoda ชนิดของสัตว์ขาปล้อง กิ้งกือมังกรสีชมพูเป็นสัตว์ที่ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยนักสำรวจชาวไทยในกลุ่ม siamensis.org ได้มีการถ่ายภาพสัตว์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในประเทศไทยและส่งให้ทางผู้เชี่ยวชาญ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และคณะ ซึ่งก็เดินทางไปยังพื้นที่ที่ค้นพบคือ ป่าเขาหินปูนแถบภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างของไทย พบสัตว์ชนิดนี้และนำตัวอย่างไปตรวจสอบ พบว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในวงศ์สปีซีส์เดียวกับกิ้งกือ จึงถูกตั้งชื่อสัตว์ดังกล่าวว่า กิ้งกือมังกรสีชมพู เนื่องจากลักษณะลำตัวมีสีชมพูสดใสทั้งตัวแบบช็อกกิ้งพิ้งค์ กิ้งกือมังกรสีชมพู บริเวณลำตัวมีปุ่มหนามยื่นจากลำตัวคล้ายหนวดมังกร และมีขาใต้ลำตัว จากการศึกษากิ้งกือชนิดนี้จัดว่าเป็นกิ้งกือขนาดเล็กโดยตัวเต็มวัยมีความยาว 7 – 8 เซนติเมตรมี ปล้องลำตัวประมาณ 25 – 40 ปล้องและมีขาจำนวน 50 – 80 ขา กิ้งกือมังกรสีชมพู จัดว่าเป็นกิ้งกือชนิดใหม่และชนิดเดียวที่พบในประเทศไทย และจัดว่าเป็นสัตว์สปีชีส์ใหม่ที่ถูกค้นพบแห่งแรกของโลก นอกจากนี้ยังพบว่ากิ้งกือมังกรสีชมพูยังมีสารพิษบริเวณหนามของมัน ซึ่งเป็นสารพิษประเภทไซยาไนด์ ซึ่งใช้ป้องกันตัวจากศัตรูตามธรรมชาติ โดยเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูนี้พบได้มากที่สุดในเขตอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี แม้ว่าตอนนี้การศึกษาเจ้ากิ้งกือชนิดนี้จะมีข้อมูลและรายละเอียดไม่มากพอ แต่มันถูกจัดให้เป็น 1