คาปิบาร่า เป็นชื่อของสัตว์ในตระกูลเดียวกับหนู ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คาปิบาร่า จัดว่าเป็นหนูที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นหนูในวงศ์สกุลเดียวกับหนูตะเภา มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้กระจายอยู่ตามพื้นที่ของป่าอเมซอน และอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ คาปิบาร่า เป็นหนูที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามและเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสัตว์ชนิดอื่นๆ ชอบอาศัยเป็นฝูงประมาณ 15 – 20 ตัว หรืออาจจะพบมากถึง 100 ตัวต่อฝูงก็ได้ จากการศึกษาประเภทของคาปิบาร่านั้นพบว่าในโมเลกุลของมันนั้นมีความสัมพันธ์กับ Hydrochoerus และ Kerodon ซึ่งเป็นชนิดโมเลกุลในหนูซึ่งเป็นสัตว์ฟันแทะ ดังนั้นแล้วคาปิบาร่าจึงจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนู คาปิบาร่า คาปิบาร่า มีลักษณะลำตัวป้อมยาว 40 -45 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลและแข็ง หูสั้น ไม่มีหาง มีพังผืดที่เท้า มีฝันหน้า 2 ซี่ ยาว 1 – 2 นิ้ว จัดว่าเป็นสัตว์ฝันแทะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลำตัวโดยทั่วไปของคาปิบาร่านั้นคล้ายกับหนูตะเภา  เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่รวมเป็นฝูงชอบใช้ชีวิตอยู่ตามพื้นที่ของหญ้าแห้ง บ้างก็ขุดดิน นอกจากนี้แล้วคาปิบาร่ายังชอบการว่ายน้ำ สามารถว่ายน้ำได้เก่ง บางครั้งเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำมากซึ่งคาปิบาร่าชอบการแช่น้ำตลอดวันหรือแม้แต่การขับถ่าย คาปิบาร่าชอบอาหารพวกพืชและหญ้าแห้ง รวมถึงผลไม้ทุกชนิดในป่า พูดง่ายๆว่าคาปิบาร่าสามารถกินอาหารประเภทพืชได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งคาปิบาร่าสามารถกินพวกเปลือกไม้อ่อนๆ หญ้าแห้งก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดีมาก เนื่องจากคาปิบาร่านั้นเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในวงจรอาหารของมนุษย์ทำให้มีความเสี่ยงสูญพันธุ์ต่ำและการกระจายสามารถกระจายได้มาก