เขียดงู เป็นสัตว์เลื้อยคลาน ประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำ จำอยู่ในวงศ์สกุลเดียวกับ ซาลาแมนเดอร์ และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Apoda เขียดงู จัดว่าเป็นสัตว์แปลกที่มีลักษณะ คล้ายงู รูปร่างโดยรวมแล้วลำตัวยาวคล้ายงูหรือปลาไหล ไม่มีเกร็ด ส่วนใบหน้าและลำตัวคล้ายกับงูงวงช้าง เขียดงูเป็นสัตว์ที่อาศัยในพื้นที่ชื้นเช่น โพรงดิน และบริเวณ ลำธารในป่าลึกสามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก เขียดงูถูกจัดว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตเนื่องจากสายพันธุ์ของมันถือกำเนิดขึ้นในยุคจูราสซิกตอนปลาย ซึ่งในปัจจุบันเขียดงูมีทั้งสิ้นราว 9 วงศ์สกุล และอีก 200 ชนิดที่ถูกค้นพบ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามพื้นที่เขตร้อน บริเวณเส้นศูนย์สูตร เช่น อเมริกาใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, แอฟริกา, อินเดีย, อเมริกากลาง สำหรับประเทศไทยพบเพียง 1 ชนิดคือ เขียดงูเกาะเต่า เขียดงู เขียดงู ลักษณะทั่วไป มีลำตัวเรียวยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร มีตาขนาดเล็กและมีหนังหุ้มกระดูกภายใน ซึ่งหนังมีลักษณะเลื่อมๆ มันๆ บางชนิดมีเกล็ดตามลำตัวคล้ายงู ส่วนใหญ่เขียดงูบางชนิดมีปอดข้างซ้ายใช้หายใจใต้น้ำ บางชนิดไม่มีปอด เขียดงูจัดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังโดยกระดูกจะยึดติด ตั้งแต่หัวจนถึงหาง ลำตัวส่วนใหญ่เป็นปล้องๆ บางชนิดมีหนวดบริเวณจมูก เขียดงูส่วนใหญ่นั้นจะออกลูกเป็นตัวแต่มีบางชนิดออกไข่โดยตัวเมียมีหน้าที่เฝ้าไข่